Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

Skład
Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 
w kadencji 2011-2014

Prezydium

prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI – przewodniczący

dr hab. inż. Paweł ŁUKOWSKI, prof. PW – wiceprzewodniczący

dr hab. inż. Zbigniew RUSIN, prof. PŚk. – wiceprzewodniczący

dr inż. Michał WÓJTOWICZ - sekretarz naukowy

Członkowie

prof. dr hab. inż. Marian ABRAMOWICZ
Politechnika Warszawska

dr inż. Krzysztof BŁAŻEJOWSKI
ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Andrzej M. BRANDT (członek KILiW PAN)
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

prof. dr inż. Lesław BRUNARSKI (członek KILiW PAN)
Instytut Techniki Budowlanej

dr Bogumiła CHMIELEWSKA
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI (członek KILiW PAN)
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Jan DEJA, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. inż. Maria FIERTAK, prof. PK
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK (członek KILiW PAN)
Politechnika Krakowska  

dr hab. inż. Andrzej GARBACZ, prof. PW
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY, prof. PŚl.
Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Michał GLINICKI
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. inż. Wiesława GŁODKOWSKA, prof. PKosz.
Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Jacek GOŁASZEWSKI, prof. PŚl.
Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK
Politechnika Opolska

dr inż. Izabela HAGER
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
Politechnika Wrocławska                      

prof. dr hab. inż. Józef JASICZAK
Politechnika Poznańska

dr inż. Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA (członek KILiW PAN)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Włodzimierz KIERNOŻYCKI (członek KILiW PAN)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI (członek KILiW PAN)
Politechnika Warszawska                      

dr hab. inż. Marta KOSIOR-KAZBERUK
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Jan KUBIK (członek KILiW PAN)
Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Wiesław KURDOWSKI
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Kraków

prof. dr hab. inż. Jerzy LIS (członek korespondent PAN)
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. inż. Paweł ŁUKOWSKI, prof. PW
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Jan MAŁOLEPSZY (członek KILiW PAN)
Akademia Górniczo-Hutnicza  

prof. dr hab. inż. Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. inż. Zdzisława OWSIAK, prof. PŚk.
Politechnika Świętokrzyska

prof. dr hab. inż. Grzegorz PROKOPSKI
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Piotr RADZISZEWSKI
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Inż. Leszek RAFALSKI
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ
Instytut Techniki Budowlanej

dr hab. inż. Zbigniew RUSIN, prof. PŚk.
Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Ewa SZEWCZAK
Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI (członek KILiW PAN)
Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (członek KILiW PAN)
Politechnika Krakowska

dr inż. Tomasz TRACZ
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Jan WASYLAK
Akademia Górniczo-Hutnicza     

doc. dr inż. Stanisław WIERZBICKI
Instytut Techniki Budowlanej

dr inż. Michał WÓJTOWICZ
Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA
Politechnika Śląska